Basic Search / Detailed Display

Author: Kamil Wroblewski
Kamil - Wroblewski
Thesis Title: Anti-Money Laundering policy in a bank – A case study of Taiwanese Taipei Fubon Bank
Anti-Money Laundering policy in a bank – A case study of Taiwanese Taipei Fubon Bank
Advisor: 劉代洋
Day-Yang Liu
Committee: 陳俊男
Chun-Nan Chen
許馨方
Hsin-Fang Hsu
Degree: 碩士
Master
Department: 管理學院 - 財務金融研究所
Graduate Institute of Finance
Thesis Publication Year: 2014
Graduation Academic Year: 102
Language: 英文
Pages: 84
Keywords (in Chinese): AMLMoney LaunderingKnow Your CustomerCustomer Due Diligence
Keywords (in other languages): AML, Money Laundering, Know Your Customer, Customer Due Diligence
Reference times: Clicks: 152Downloads: 1
Share:
School Collection Retrieve National Library Collection Retrieve Error Report
 • Anti-Money Laundering (AML) has rose in significance over the last two decades, mostly due to the huge, devastating effects that money laundering has on financial sector and global economy as a whole. Over the years many international organizations has been promoting the importance of implementing AML regimes in financial institutions and inventing measures to stop and detect money launderer’s actions. All this international effort resulted in AML legislations in most of the countries and obliging virtually all of the banks operating around the world to set up an effective AML system.
  Creating an AML legislation which would be compliant with global standard is especially important for Taiwan. Due to its difficult political situation and ambition to become a new global financial center, Taiwanese financial institutions must persuade foreign investors about their safety and reliability, which AML regime is the main part of.
  The aim of this study is to show what effect money laundering can have on economy, what are the most important legislations and international initiative in the field of AML and introduce the most important practical measures of implementing AML system in banks.
  By the case study of Taipei Fubon Bank Taiwanese regulations concerning AML in banks are introduced, as well as practical ways of dealing with this problem in the bank. Moreover, the Fubon Bank’s plans of expansion to China are discussed and what impact can it have on the institution. The thesis ends with conclusions about the adequacy of Taiwanese AML regulations and recommendations for Taipei Fubon Bank in its operations.


  Anti-Money Laundering (AML) has rose in significance over the last two decades, mostly due to the huge, devastating effects that money laundering has on financial sector and global economy as a whole. Over the years many international organizations has been promoting the importance of implementing AML regimes in financial institutions and inventing measures to stop and detect money launderer’s actions. All this international effort resulted in AML legislations in most of the countries and obliging virtually all of the banks operating around the world to set up an effective AML system.
  Creating an AML legislation which would be compliant with global standard is especially important for Taiwan. Due to its difficult political situation and ambition to become a new global financial center, Taiwanese financial institutions must persuade foreign investors about their safety and reliability, which AML regime is the main part of.
  The aim of this study is to show what effect money laundering can have on economy, what are the most important legislations and international initiative in the field of AML and introduce the most important practical measures of implementing AML system in banks.
  By the case study of Taipei Fubon Bank Taiwanese regulations concerning AML in banks are introduced, as well as practical ways of dealing with this problem in the bank. Moreover, the Fubon Bank’s plans of expansion to China are discussed and what impact can it have on the institution. The thesis ends with conclusions about the adequacy of Taiwanese AML regulations and recommendations for Taipei Fubon Bank in its operations.

  ABSTRACT ii TABLE OF CONTENTS iii LIST OF TABLES iv LIST OF FIGURES v CHAPTER I: Introduction 1 1.1 Research background and motivation 1 1.2 Research Objective 2 1.3 Research Contents and Flow Chart 3 1.4 Contributions 4 1.5 Limitation 5 CHAPTER II: Literature Review 7 2.1 Overview of Money Laundering and its impact on economy and financial institutions 7 2.2 History of global AML regulations regarding financial institutions 13 2.3 Practical implementation of AML requirements in banks 20 CHAPTER III: Methodology 38 CHAPTER IV: Case Study 41 4.1 Taiwanese AML regime 41 4.2 AML policy in Taipei Fubon Bank 49 CHAPTER V: Conclusions and recommendations 72 5.1 Conclusions 72 5.2 Recommendations for the future 73 REFERENCES 75

  Books and Journals:
  Bak, J., 2013, Europejskie prawo finansowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
  Banasik, T., 2013, Posrednictwo finansowe a rozwoj gospodarczy, CeDeWu.Pl, Warszawa.
  Bednarczyk, J. L., 2013, System finansowy wobec wyzwan rozwojowych, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom.
  Bennett, T., 2007, Money laundering compliance, Tottel Pub, Haywards Heath, West Sussex.
  Bialas, M., 2013, Bankowosc wczoraj i dzis, Difin, Warszawa.
  Biegelman, M. T., & Biegelman, D. R., 2008. Building a world-class compliance program: Best practices and strategies for success., John Wiley & Sons, Hoboken: N.Y.
  Borcuch, A., 2013, Ewolucyjne uwarunkowania pieniadza cyfrowego, CeDeWu.pl, Warszawa.
  Brozyna, M., 2013, Spoleczno-kulturowe i prawne aspekty zarzadzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Krakow.
  Chlebowicz, P., 2013, Zagrozenia w sektorze bankowym: analiza kryminalna zjawisk oraz mozliwosc przecwidzialania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn.
  De Koker, L. , 2013, The 2012 Revised FATF Recommendations: Assessing and Mitigating Mobile Money Integrity Risks Within the New Standards Framework. University of Washington, School of Law.
  Demetis, D. S., 2010, Technology and anti-money laundering: A systems theory and risk-based approach. Edward Elgar, Cheltenham.
  Fedorowicz, M., 2013, Nadzor nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
  Greenberg, T. S., Gray, L., 2010, Politically exposed persons: Preventive measures for the banking sector, World Bank, Washington, D.C
  Gruszczynski, M., 2013, Kryzysy walutowe, bankowe i zadluzeniowe w gospodarce swiatowej, CeDeWu, Warszawa.
  Grzywacz, J., 2011, Pranie pieniedzy, Oficyna wydawnicza szkoła główna handlowa w Warszawie, Warszawa.
  Grzywacz, J., 2013, Banki, przedswiebiorstwa i spoleczenstwo w warunkach niepewnosci, Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku, Plock.
  Hryckiewicz, A., 2013, Czy nowy nadzor spelni swoje zadanie?: zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa.
  Jasiński, W., 1998, Pranie brudnych pieniędzy, Poltext, Warszawa
  Jasinski, W., 2012, Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych: przeciwdzialanie korupcji i praniu pieniedzy, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  Lipska-Chudzik, D. & Daniluk, D., 2009, Banki a problem prania brudnych pieniedzy, Mediabank, Warszawa, 52-80
  McDowell, J., 2001, ‘The consequences of money laundering and financial crime’, Economic Perspectives, May.
  Mojak, J., 2013, Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji, Lublin.
  Mroczkowski, R., 2011, Przecwidzialanie praniu pieniedzy I finansowaniu terroryzmu: nowe obowiazki instytucji obowiazanych, w tym biur rachunkowych, przedsiebiorcow i stowarzyszen – komentarz i instrukcje: wzorcowa procedura przeciwdzialania praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu, Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdansk.
  Narodowy Bank Polski, 2014, FATF, Generalny Inspektora Nadzoru Bankowego, Warszawa
  Odeh, I. A., 2010, Anti-money laundering and combating terrorist financing for financial institutions, Dorrance Pub Co, Pittsburgh, PA
  Ofiarski, Z., 2013, Prawo bankowe, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  Parkman, T., 2012. Mastering anti-money laundering and counter-terrorist financing: A compliance guide for practitioners, Pearson, Harlow, England.
  Plywaczewski, E., 2013, Proceder prania pieniedzy i jego implikacje,Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  Prengel, M., 2003, Srodki zwalczania przestepczosci prania pieniedzy w ujeciu prawnoporownawczym, TNOiK, Dom Organizatora, Torun , 207
  Quirk, P., 1997, ‘Money Laundering: Muddying the Macroeconomy’, Finance & Development, March, 197.
  Reuter, P., & Truman, E. M. 2004, Chasing dirty money: Progress on anti-money laundering, Institute for International Economics, Washington, DC.
  Ryder, N.,2012, Money laundering-- an endless cycle?: A comparative analysis of the anti-money laundering policies in the United States of America, the United Kingdom, Australia and Canada, Routledge, London.
  Schott, P. A., 2006, Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism, World Bank, Washington, D.C.
  Szelągowska, A., 2011, Wspolczesna bankowosc korporacyjna, CeDeWu.pl, Warszawa.
  The World Bank, 2009, Preventing Money Laundering and Terrorism Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors, The World Bank.
  Turner, J. E. 2011. Money laundering prevention: Deterring, detecting, and resolving financial fraud. Wiley, Hoboken, N.J
  Unger, B., & Busuioc, M., 2007, The scale and impacts of money laundering, Edward Elgar,
  Waywadt, M., 1995, Geldwaschereibekampfung. Neue Waffe gegen die organisierte Kriminalitat?, Universitatsverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum.
  Zagora-Jonszta, U., 2013, Wspolczene problemy ekonomiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcz’, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  Zalewska, M., 2013, Bankowosc, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  Zolna, M., 2006, ‘Zjawisko prania brudnych pieniędzy w prawie Unii Europejskiej’, Edukacja Prawnicza, 10(82), 100-122
  Government and Regulatory sources:
  Council of Europe, 1990, Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime =: Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Strasbourg: Council of Europe.
  Council of Europe, 2005, Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the financing of terrorism =: Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme. Strasbourg: Council of Europe Pub.
  Financial Action Task Force on Money Laundering, 2012, Follow-up Report to the Mutual Evaluation Report of China, viewed 27 April 2014, from http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/Follow%20Up%20MER%20China.pdf
  Financial Supervisory Commission, 2008, Regulations Governing Cash Transactions Reports and Suspicious Transaction Reports by Financial Institutions , R.O.C. Government, viewed 27 April 2014, from http://www.mjib.gov.tw/en/mlpc/pdf/2.pdf
  Financial Supervisory Commission, 2013, Directions Governing Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing of Banking Sector , R.O.C. Government, viewed 27 April 2014, from http://www.mjib.gov.tw/en/mlpc/pdf/3.pdf
  Financial Supervisory Commission, 2013, Regulations Governing the Deposit Accounts and Suspicious or Unusual Transactions, R.O.C. Government, viewed 27 April 2014, from http://www.mjib.gov.tw/en/mlpc/pdf/7.pdf
  International Monetary Fund, 2014, Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, viewed 27 April 2014, from http://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm
  R.O.C. Government, 2009, Money Laundering Control Act, viewed 27 April 2014, from http://www.mjib.gov.tw/en/mlpc/pdf/1.pdf
  The Investigation Bureau, 2013, Anti-Money Laundering Annual Report, Ministry of Justice Republic of China, viewed 1 May 2014, from http://www.mjib.gov.tw/en/mlpc/yearbook/2012yearbook.pdf
  United States. Department of Justice (2001). The USA PATRIOT Act: Preserving life and liberty : uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. Washington, D.C: U.S. Dept. of Justice.
  Internet Sources:
  Bloomberg, 2012, Standard Chartered Pays $327 Million on U.S.-Iran Transfers, viewed 14th May 2014, from http://www.bloomberg.com/news/2012-12-10/standard-chartered-pays-327-million-in-u-s-iran-transfers-case.html
  Forbes, 2013, HSBC's $1.9 Billion Money Laundering Fine And the Somalian Cost Of Bank Regulation, viewed 14th May 2014, from http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/08/08/hsbcs-1-9-billion-money-laundering-fine-and-the-somalian-cost-of-bank-regulation/
  Fubon Financial, 2013, Fubon Financial 2012 Annual Report, viewed 27 April 2014, from http://www.corpasia.net/taiwan/2881/annual/2012/EN/Fubon_AR2012_EN_8nfaLaFtmnyL.pdf
  PricewaterhouseCoopers 2014a, Financial Services sector analysis of PwC’s 2014 Global Economic Crime Survey. Threats to the Financial Services sector, viewed 27 April 2014, from http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/downloads.jhtml
  PricewaterhouseCoopers 2014b, Global Economic Crime Survey 2014 – Mainland China, Hong Kong, and Macau Supplement. Economic crime: The danger within, viewed 27 April 2014, from http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/downloads.jhtml
  PricewaterhouseCoopers 2014c, Global Economic Crime Survey 2014, viewed 27 April 2014, from http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/downloads.jhtml
  PricewaterhouseCoopers 2014d, Know Your Customer: Quick Reference Guide, viewed 27 April 2014, from http://www.pwc.com/en_GX/gx/financial-services/publications/assets/pwc-anti-money-laundering-know-your-customer-quick-reference-guide.pdf
  Taipei Fubon Bank, 2014, Anti-Money Laundering Questionaire, viewed 27 April 2014, from https://www.fubon.com/eng/tp/AML.pdf
  Techniasia, 2014, China’s banks give deadline for bitcoin exchanges to close their trading accounts, viewed 18 May from: http://www.techinasia.com/china-banks-must-close-bitcoin-trading-bank-accounts/
  The Asian Banker, 2010, Identifying Anti-Money Laundering Issues in Chinese Banks. Asian Banker Research, viewed 27 April 2014, from https://www.theasianbanker.com/assets/media/dl/whitepaper/Asian%20Banker%20White%20Paper%20-%20China%20Anti-Money%20Laundry%20%28English%29.pdf

  無法下載圖示 Full text public date 2019/07/10 (Intranet public)
  Full text public date This full text is not authorized to be published. (Internet public)
  Full text public date This full text is not authorized to be published. (National library)
  QR CODE